Sponsoren

De ideale bemester en bodemverbeteraar voor uw tuin. De natuurlijke vervanger van kunstmest.

Product zonder stank

De geur van drijfmest wordt voornamelijk veroorzaakt door ammoniak. Ammoniak is een stikstofverbinding die gevormd wordt door vrije (minerale) stikstof.

Doordat deze minerale stikstof oplost in water, verdwijnt deze stikstof (dus ook de ammoniak / geur) in de dunne fractie. Gedroogde koemest bevat hoofdzakelijk organisch gebonden stikstof die dus geen stank veroorzaakt.

Bodemverbeterend

Onze gedroogde koemest bevat een hoog percentage organische stof en maakt de bodem daardoor vruchtbaar en makkelijker bewerkbaar. Ook wordt de grond minder gevoelig voor droogte, omdat organisch materiaal vocht langer vasthoudt in de bodem. De organisch gebonden stikstof wordt langzaam afgebroken tijdens het gehele groeiseizoen. Verbranding door overbemesting is hierdoor niet mogelijk. Gedroogde koemest verbeterd de micro-organisme in de bodem, de bodemstructuur verbeterd en de planten krijgen extra voeding.

Bloembakken en potten

Probeer eens uw oude (gebruikte) potgrond te mengen met onze Gedroogde koemest. Indien u maximaal de helft gedroogde koemest met oude potgrond mengt en voldoende vochtig maakt, heeft u weer nieuwe potgrond voor een volgend seizoen. Kuipplanten kunnen jaarlijks worden bemest met gedroogde koemest door deze te mengen in de toplaag en/of bij ompotten.

Bomen en struiken

De meeste bomen en struiken hebben bemesting nodig om en goede start te maken. Graaf altijd een voldoende groot gat waar de boom of struik ruim in past. Denk eraan dat de boom of struik om goed te kunnen groeien voldoende wortels moet kunnen maken. Dus: hoe harder de grond, des te groter het gat ! Meng gedroogde koemest met de uitgegraven grond en vul hiermee het gat rondom de plant. Vraag uw planten leverancier hoe en wanneer uw planten het best bemest kunnen worden. In het algemeen zal dit in het voorjaar zijn als de bladgroei start.

Gazon

Door de losse en fijne structuur van de gedroogde koemest. Is deze ideaal om ook over het gazon te strooien. Gazons kunnen vanaf februari tot en met het najaar bemest worden. Strooi gedroogde koemest als het gras gemaaid is en verdeel het met een (blader-)hark tussen het gras. Vergeet niet uw zuurgraad (PH) te controleren en zo nodig te bekalken. Des gewenst kan hierbij (een lage dosering) KAS (stikstof kunstmest) worden gestrooid. Nog makkelijker is het om bij nieuwe aanleg van gazon in 1 keer een grotere hoeveelheid gedroogde koemest te gebruiken in de bovengrond en zo 2 tot 3 jaar niet meer te hoeven bemesten!

Groente en fruit

Omdat gedroogde koemest bijna alleen organisch gebonden stikstof bevat (slow-release meststof) is dit de ideale meststof voor groente en fruit. Overmatige stikstofgift bevordert de vruchtrot en schimmelziekten. Door constante afgifte van voeding aan de planten zullen ze constanter groeien tot het eind van het seizoen, minder gevoelig zijn voor schimmels en/of ziekten en zullen meer (en langer) vruchten geven. Denk bijvoorbeeld aan aardbeien, tomaten, druiven, maar ook aan ander fruit of groenten geeft gedroogde koemest geleidelijk voeding af, zodat de groei constanter is. Daarnaast bevat gedroogde koemest ook natuurlijke (spore-) elementen die ook nodig zijn als bouwstenen voor de planten. Dit natuurproduct (zonder toevoegingen) zorgt bovendien voor een losse structuur in de grond, zodat deze zich makkelijker bewerkt en minder snel uitdroogt.

Buxus

houdt van gedroogde koemest, meestal zijn de slechtste plekken voor de buxus. Dit geldt eigenlijk voor alle hagen zoals coniferen etc. Ze staan meestal naast bestrating of erf afscheiding en dat zijn de plekken die bijna niet worden bemest. Buxus en hagen kunt u het jaarrond bemesten echter bij voorkeur in het vroege voorjaar.

Rozen

zijn echte koemestliefhebbers, Na de snoei in maart kan gestart worden met bemesten. Na de eerste bloei kan men indien gewenst nog bijmesten. Ook is het mogelijk om rozen voor de winter aan te heuvelen met gedroogde koemest om zo de roos te beschermen tegen het bevriezen. Na de winter mengt men de gedroogde koemest dan in de toplaag.